8858cc永利官网可溯源至1934年江苏省立医政学院创建时成立的外语教研室以及后来的南京医学院基础部、基础医学院外语教研室。2000年外语教研室更名为大学外语部。2003年设置四年制本科英语专业并开始招生。2006年成立8858cc永利官网。                                                                              学院院训是笃学、求实;办院理念为师德为先、教学为要、科研为基、服务为本。                                                                            学院现有教职工62人,其中高级职称教师19人。学院还聘有多名兼职和全职外籍语言教学专家。学院目前设有英语系、大学外语部、医学英语部、研究生外语部、全国医学英语水平考试(METS)教研中心、语言文化研究所、翻译中心、外语实践教育中心、英语课程思政教学虚拟教研室、青兰工作室、外语培训中心。